BORANG PENDAFTARAN UPAH HAJI

Maklumat yang berhuruf tebal mesti diisi.


SIGHAH IJAB QABUL BADAL HAJI “ BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SAYA MENYERAHKAN AMANAH INI KEPADA TUAN UNTUK MENYEMPURNAKAN
BADAL HAJI BAGI ALLAHYARHAM/ALLAHYARHAMAH YANG DI ATAS ”